Ambona

Opublikowano: środa, 14 luty 2018

Korpus 6-boczny, przylegający jednym bokiem do ściany i wsparty na drewnianej podporze. Ścianki w formie wydłużonych, pionowych prostokątów. Na nich nałożone malowidła na płótnie – postacie czterech ewangelistów: św. Mateusza, św. Marka, św. Łukasza i św. Jana.  Malowidła u góry ujęte płaskorzeźbionym ornamentem z esowato wygiętych liści akantu, u dołu – palmetki. Pas cokołowy czaszy ozdobiony liśćmi akantu. Balustrada schodów pełna, podzielona na trapezowe płyciny z malowanymi wizerunkami: św. Pawła i św. Piotra. Między płycinami pionowa dekoracja roślinna.  Czas powstanie ambony to poł. XVIII w.

Na malowidłach przedstawiających ewangelistów umieszczone są ich symbole:

Symbol człowieka przypisywano Mateuszowi, „ponieważ rozpoczyna on swoją Ewangelię od obszernego opisu narodzenia naszego Zbawiciela i dokładnej Jego genealogii: »Rodowód Jezusa Chrystusa« (…)”,

Symbol lwa przypisywano Markowi, gdyż zaczyna on swoją relację od opisu pobytu św. Jana Chrzciciela na pustyni. Powiada mianowicie: »Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu« (…)

Symbol woła przypisywano św. Łukaszowi, gdyż podobnie jak wół, tak i nasz Zbawiciel Jezus Chrystus został zabity na ofiarę. Autor rozpoczyna swoją Ewangelię opowiadaniem o Janie Chrzcicielu, podarowanym rodzicom, Zachariaszowi i Elżbiecie, jeszcze w późnej starości. Bardzo słusznie przypisywano św. Łukaszowi, symbol wołu; oba rogi bowiem oznaczają Stary i Nowy Testament, a kopyta cztery Ewangelie (…).
„Jan podobny jest do orła, który wysoko wznosi się w górę. Powiada on bowiem: »Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga«. O Jezusie zaś mówi Dawid: »Odnawia się młodość twój, jak orła« (Ps 103,5). To znaczy: siła młodzieńcza naszego Pana Jezusa Chrystusa, który powstał z martwych i wstąpił do nieba (…)"

Malowidła znajdujące się obecnie na ambonie zostały odkryte podczas jej renowacji. Wcześniejsze malunki oprawiono w ramy i powieszono na ścianie nad amboną - Chrzest Chrystusa, Modlitwa Jezusa w Ogrójcu, Ukrzyżowanie, Wniebowstąpienie, a także wizerunki św. Piotra, św. Pawła oraz św. Jana Ewangelisty.

Malowidła obecnie znajdujące się na ambonie:

ozio_gallery_nano

Malowidła umieszczone nad amboną:

ozio_gallery_lightgallery