OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA I NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU

Opublikowano: niedziela, 26 luty 2023

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA I NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU

  1. Środą Popielcową cały Kościół rozpoczął 40-dniową pokutę, której dobre przeżycie doprowadzi nas do prawdziwego spotkania ze zmartwychwstałym Panem. Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu przez intensywniejszą modlitwę osobistą i wspólnotową. Tej drugiej będzie sprzyjał udział w nabożeństwach wielkopostnych: w piątki odprawiamy Drogę Krzyżową, o 16.30, a w niedziele Gorzkie Żale o godz. 10.40. Pamiętajmy o osobistych umartwieniach, a także o postanowieniach na wielki post.
  2. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 11.00 spotkanie z dziećmi z kl. I, II, III i ich rodzicami.
  3. W I czwartek miesiąca modlimy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne, w I piątek po Mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.
  4. Dzisiaj są rozdawane papierowe skarbonki na jałmużnę wielkopostną. Jest to propozycja dla całych rodzin, aby każdy ofiarował to, co zaoszczędzi na drodze osobistego wyrzeczenia. Prawdziwy post religijny jest dopiero wtedy, gdy to, co zaoszczędzimy, ofiarujemy ubogim. Pudełka wraz z ofiarami będą zbierane w Wielką Sobotę przy poświęceniu pokarmów wielkanocnych.
  5. W przyszłą niedzielę będą zbierane ofiary do puszek na Krajowy Fundusz Misyjny.
  6. Serdecznie dziękuję za utrzymywanie porządku w kościele oraz za ofiary duchowe i materialne składane na potrzeby całego Kościoła – Bóg zapłać!
  7. Pragnę przypomnieć, że w tym roku grób Pański i szopkę budują mieszkańcy Kawcza.
  8. Wszystkim Parafianom i Gościom życzę błogosławieństwa Bożego - szczęść Boże!

 

                                                                                              Ks. prał. Paweł Brostowicz - proboszcz